درخواست تغییر حساب

در صورتی که درخواست تغییر شبا روی سامانه فناوا را دارید فرم تغییر شبا فناوا را دانلود کنید و مشخصات آن را کامل پر کنید و از طریق قسمت زیر به صورت یک فایل ZIP ارسال بفرمایید.لازم به ذکر است که زدن اثر انگشت و مهر بانک روی فرم الزامی است.
نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ