آیا امکان اتصال به چند حساب روی یک دستگاه کارتخوان وجود دارد؟
آیا امکان اتصال به چند حساب روی یک دستگاه کارتخوان وجود دارد؟ADMIN@
Read More
با توجه به قوانین جدید شاپرک امکان اتصال به چند حساب بانکی روی یک دستگاه کارخوان وجود ندارد.
آیا امکان اتصال دستگاه به حساب فردی غیر از مالک دستگاه وجود دارد؟
آیا امکان اتصال دستگاه به حساب فردی غیر از مالک دستگاه وجود دارد؟ADMIN@
Read More
خیر، به هیچ عنوان امکان اتصال حساب بانکی فردی غیر از صاحب دستگاه وجود ندارد.
در صورتی که بعد از کشیدن کارت روی دستگاه پول از کارت مبدا کم شد اما به حساب مقصد واریز نشد چه کنیم؟
در صورتی که بعد از کشیدن کارت روی دستگاه پول از کارت مبدا کم شد اما به حساب مقصد واریز نشد چه کنیم؟ADMIN@
Read More
در این صورت از قسمت درخواست مغایرت حساب درخواست خود را ثبت کنید و مدارک مورد نیاز را ارسال کنید. 48 تا 72 ساعت زمان می برد تا مبلغ به حساب شما واریز شود.
Previous
Next
نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ