peyment01
payment02
payment news

دلیل کد خطا ۰۳ کارتخوان یا همان پذیرنده کارت نامعتبر چیست؟

دلیل اصلی این خطا تکمیل نبودن پرونده مالیاتی شخص صاحب دستگاه کارتخوان است. که به این معناست که شما پرونده مالیاتی خود را تا گام ۴ تکمیل نکرده اید. یا پس از تکمیل پرونده ترمینال (پایانه)، دستگاه خود را به پرونده مالیاتی خود الصاق نکرده اید.

دلیل متفاوت بودن عنوان این خطا؟ چگونه تشخیص دهیم که مشکل دستگاه تکمیل نبودن پرونده مالیاتی است؟

به دلیل متفاوت بودن شرکت های پشتیبانی کننده دستگاه های کارتخوان و متفاوت بودن نرم افزار نصب شده روی این دستگاه ها ممکن است عنوان و شکل خطاها با هم متفاوت باشد.

ما دو مورد از پرتکرارترین حالت خطا را به شما نشان داده ایم یعنی کد خطا ۰۳ و پذیرنده کارت نامعتبر است که معمولا اکثر دستگاه های کارتخوان خطا را به این دوشکل نمایش می دهند و معنی این خطا هم کامل نبودن پرونده مالیاتی شما است. برای این که مطمئن شوید، می توانید با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir پرونده مالیاتی خود را بررسی کنید. و از تکمیل بودن آن تا گام ۴ اطمینان حاصل فرمایید.

رفع خطای ۰۳ کارتخوان

بعد از این که مشکل را متوجه شدیم نوبت به راه حل می رسد:

برای رفع خطای پذیرنده کارت نامعتبر است و تکمیل پرونده مالیاتی خود چند راه دارید، میتوانید در قسمت مقالات، آموزش کامل دریافت کد مالیاتی را مشاهده کنید. و یا از کارشناسان ما راهنمایی بگیرید یا به کافی نت ها مراجعه کنید. نمونه خلاصه صورت وضعیت یک پرونده تکمیل شده تا گام ۴ را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ