peyment01
payment02
payment news

شرکت نگین تمدن زندگی نماینده رسمی شرکت های پرداخت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین آرین و فناوا کارت می باشد. در حال حاضر این سه شرکت با بانک های زیر طرف قرارداد هستند.

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 • بانک پاسارگاد
 • بانک سپه
 • بانک شهر
 • بانک توسعه تعاون
 • بانک گردشگری
 • بانک مسکن
 • بانک صادرات
 • بانک مهر ایران
 • بانک رفاه
 • بانک دی
 • بانک اقتصاد نوین
 • موسسه مالی و اعتباری ملل
 • بانک تجارت
 • بانک پارسیان

 

پرداخت نوین آرین

 • بانک اقتصاد نوین
 • بانک گردشگری
 • بانک سپه
 • بانک صادرات
 • بانک توسعه تعاون
 • بانک کشاورزی
 • بانک مهر ایران
 

فناواکارت

 • بانک سپه
 • بانک سینا
 • پست بانک
 • بانک سرمایه
 • بانک ایران زمین
 • بانک صادرات
 • بانک تجارت

  با توجه به قرارداد نگین تمدن زنگی با سه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین آرین و فناواکارت در حال حاضر به جز بانک های طرف قرارداد با این سه شرکت، امکان ثبت با بانک های دیگر وجود ندارد

  بله، در گذشته شرکت هابا اکثر بانک ها طرف قرارداد بودند. با توجه به اتمام قرارداد شرکت ها با بانک ها کم کم لیست بانک های طرف قرارداد کمتر شد. اما هر چند ماه یکبار بانک های جدید به لیست بانک های طرف قرارداد اضافه می شوند

  خیر، با توجه به اینکه قبلا شرکت ها با بانک مورد نظر طرف قرارداد بوده، دیگر نیاز به تغییر حساب نیست.

  نگین تمدن زندگی
  ارسال از طریق واتساپ