peyment01
payment02
payment news

سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی و در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضمن اخذ اطلاعات کلیه ابزار پرداخت‌ها ( دستگاهای pos و درگاه‌های اینترنتی)از بانک مرکزی، امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات آنها را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به آدرس my,tax,gov,ir فراهم آورده است.

لذا از این پس مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه‌های فروش اطلاعات مذکور را مشاهده نموده و نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیرفعال سازی دستگاه‌های مطروحه اقدام نمایند.

پیاده سازی این امکان گام بلندی در رفع مشکلات مؤدیان بوده و با عملیاتی شدن آن مشکلات مؤدیان در انجام ثبت نام به صورت کاملا سیستمی و همچنین اتصال /عدم اتصال صحیح دستگاه‌های pos و درگاه‌های اینترنتی به ثبت نام‌های الکترونیک مؤدیان برطرف خواهد شد.

نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ