peyment01
payment02
payment news

مدارک مورد نیاز برای خرید دستگاه کارتخوان به شرح ذیل می باشد؛

کد رهگیری مالیاتی: پذیرندگان دستگاه کارتخوان برای اتصال دستگاه خود به سامانه های پرداخت باید از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی کد رهگیری مالیاتی بگیرند.

تاییدیه شبا: این تاییدیه باید از بانک پذیرنده تهیه شود و داشتن مهر بانک روی برگه تاییدیه الزامی ست.

تاییدیه پستی: این تاییدیه باید از سایت های معتبر تهیه شود.

صفحه اول شناسنامه

پشت و روی کارت ملی

فرم قرارداد پذیرنده

جواز کسب و یا فرم استشهاد

برای دانلود فرم های قرارداد پذیرنده و استشهاد سامانه های شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین آرین و فناوا اینجا کلیک کنید.

نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ