نگین تمدن زندگی

مراحل ثبت سفارش

انتخاب دستگاه 20%
طی کردن مراحل ثبت سفارش 40%
ارسال پیش فاکتور و صدور شماره سفارش 60%
پر کردن مشخصات از قسمت فعالسازی دستگاه و ارسال مدارک 80%
تماس کارشناسان ما با شما و پیگیری ادامه مراحل سفارش 100%
0
مرحله اول

برای ثبت نام و فعالسازی دستگاه خود به قسمت      فعالسازی دستگاه مراجعه کنید.

مراحل فعالسازی دستگاه

0
مرحله دوم

پس از طی کردن مراحل فعاسازی و ثبت کامل مدارک منتظر تماس کارشناسان ما باشید و یا از طریق تلگرام یا واتساپ سفارش خود را پیگیری کنید.

شماره تلگرام و واتساپ:  

٠٩٣٧٧٥٨٧٢٤٧

0
مرحله سوم

پس از تایید مدارک شما از سمت شاپرک و آماده سازای جهت تخصیص دستگاه انتخاب شده، همکاران ما با شما تماس میگیرند تا بعد از تسویه حساب، دستگاه را برای شما ارسال کنند.

نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ