آدرس: تهران، جنت آباد جنوبی، مجتمع سمرقند، بخش اداری؛ واحد 403

شماره تماس:  02144897153

شماره تلگرام و واتساپ:  09377587247

ایمیل: info@lifepos.ir