peyment01
payment02
payment news

در حال حاضر، نوع خاص و جداگانه مالیات تحت عنوان مالیات دستگاه کارت خوان در سیستم مالیاتی کشور ما وجود ندارد. د واقع بر اساس (قانون پایانه های قروشگاهی و سامانه مودیان) کلیه اشخاصی که درای دستگاه کارت خوان بوده، موظف هستند که در سامانه مالیاتی tax.gov.ir ثبت نام نموده و  کد مالیاتی دریافت نمایند. بنابراین ، نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارت خوان ۱۴۰۰ و فرمول میزان مالیات دستگاه پوز ۱۴۰۰ نیز همانند نحوه محاسبه مالیات مشاغل بوده که هر ساله توسط اداره های مالیاتی انجام می گیرد.

در سال 1398 ، قانونی با عنوان (قانون پایانه های قروشگاهی و سامانه مودیان) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی ایران می بایست با همکاری سازمان امور مالیاتی به هریک از دستگاه های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه ، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.

با تصویب این قانون و بحث هایی که در زمان تصویب آن ایجاد گردید، این سوال برای بسیاری از افراد جامعه به ویژه صاحبان مشاغل ایجاد شد که مالیات دستگاه کارت خوان چیست؟ و اینکه آیا به دستگاه کارت خوان نیز مالیات جداگانه ای تحت عنوان مالیات دستگاه کارت خوان تعلق می گیرد یا نه؟

با توجه به این سوالات و مسائل در این مقاله، به توضیح مهم ترین سوالات مربوط به مالیات دستگاه کارت خوان می پردازیم. به این ترتیب که ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که مالیات دستگاه کارت خوان چیست؟ سپس نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان ۱۴۰۰ و  فرمول میزان مالیات دستگاه پوز را توضیح داده و در نهایت، نحوه ثبت نام مالیات دستگاه کارت خوان ۱۴۰۰ را توضیح خواهیم داد.

در سال 1398 ، مجلس اقدام به تصویب قانونی با عنوان (قانون پایانه های قروشگاهی و سامانه مودیان) نمود. به موجب ماده 11 این قانون، بانک مرکزی ایران می بایست با همکاری سازمان مالیات با ساماندهی دستگاه‌ های کارتخوان ، به هریک از دستگاه های کارت خوان، یک شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه ، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق آن دستگاه، فعالیت شغلی دارنده دستگاه محسوب شده و اطلاعات مربوط به آن توسط بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد.

هم چنین تبصره این ماده در بیان ضمانت اجرای ماده مقرر داشته که پس از گذشت یک سال از تصویب این قانون، اتصال دستگاه‌ های پوز بانکی که توسط سازمان مالیاتی کشور تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع  می باشد. بانک مرکزی می بایست مشخصات دارندگان این دستگاه ها را به سازمان اعلام نموده و متخلفان از این تکلیف قانونی، به مجازات تعزیری درجه 6 قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می گردند.

با توجه به تصویب این قانون و بحث هایی که در زمان تصویب آن ایجاد گردید، این سوال برای بسیاری از افراد جامعه به ویژه صاحبان مشاغل ایجاد شد که مالیات دستگاه کارت خوان چیست؟ و اینکه آیا به دستگاه کارت خوان نیز مالیات جداگانه ای تحت عنوان مالیات دستگاه کارت خوان تعلق می گیرد یا نه؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، در حال حاضر، نوع خاص و جداگانه ای تحت عنوان مالیات دستگاه کارت خوان که صاحبان مشاغل ملزم باشند که علاوه بر مالیات مشاغل بپردازند ، در سیستم مالیاتی کشور ما وجود ندارد. در واقع بر اساس (قانون پایانه های قروشگاهی و سامانه مودیان) کلیه اشخاصی که دارای دستگاه کارت خوان بوده، موظف هستند که در سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی tax.gov.ir ثبت نام نموده و کد اقتصادی دریافت نمایند.


به این ترتیب، اطلاعات تراکنش‌ های بانکی آن دستگاه به پرونده شخص در اداره مالیات متصل شده و بر اساس آن اطلاعات، اداره مالیاتی می تواند در مورد صحت اطلاعات ارائه شده توسط مودی مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی تصمیم گیری نماید.

اما دارندگان دستگاه پوز که با وجود مالکیت دستگاه، برای تشکیل پرونده مالیاتی در سایت سارمان مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نکنند، پرونده مالیاتی آنها بر اساس اطلاعات دستگاه کارتخوان تشکیل شده و بر اساس این اطلاعات نیز مالیات مشاغل آن ها محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است که جریمه های مربوط به عدم تشکیل پرونده مالیاتی و عدم ثبت نام اظهارنامه مالیاتی در مواعد مقرر، شامل این افراد خواهد شد.

نگین تمدن زندگی
ارسال از طریق واتساپ